Course image Sztuczna inteligencja pomaga nauczycielom informatyki (PAIM-1)
Informatycy

Omówimy historię rozwoju i podstawy działania sztucznej inteligencji (AI). Poznamy narzędzia AI takie jak Microsoft Copilot, Google Gemini, ChatGPT – ich możliwości oraz ograniczenia. Będziemy wykorzystywać AI do przygotowania lekcji informatyki oraz programowania w języku Python. Przedyskutujemy etyczne, prawne i techniczne aspekty korzystania z AI.


Course image Tworzenie baz danych w SQL cz. 2 (PSQ2-3)
Informatycy

Pierwsze kroki związane z tworzeniem i korzystaniem ze zbiorów danych już za nami. Na szkoleniu, będącym kontynuacją szkolenia PSQ1, skupimy się na takich zagadnieniach, jak: operacje na danych z wykorzystaniem wbudowanych funkcji, operacje na zbiorach czy podzapytania. Będziemy rozwiązywać zadania maturalne dedykowane relacyjnym bazom danych. Pracować będziemy w oparciu o SQLite i MSAccess.

Course image Warszawa Programuje! Kreatywni z arkuszem (PWAR-1)
Informatycy

Szkolenie przeznaczone dla nauczycieli szkół m.st. Warszawy, biorących udział w projekcie Warszawa programuje!

Na zajęciach zajmiemy się praktycznym wykorzystaniem i usystematyzowaniem wiedzy na temat arkusza kalkulacyjnego. Szkolenie będzie podzielone na trzy moduły dotyczące m.in.: organizacji danych, formuł i funkcji, wykresów, analizy problemów z życia codziennego, elementów sztucznej inteligencji oraz automatyzacji zadań w arkuszu.