Course image Livevorksheets – kreator interaktywnych arkuszy (WKAA-7)
Wszyscy

Pokażemy jak przekształcić tradycyjny arkusz w interaktywny. Przygotowane arkusze na platformie Liveworksheets mogą zawierać ćwiczenia typu przeciągnij i upuść, połącz strzałkami, ćwiczenia w mówieniu i słuchaniu oraz wiele innych. Można dołączać dźwięki, filmy, pytania wielokrotnego wyboru. Arkusze można wykorzystywać na lekcjach prowadzonych online lub w klasie wyposażonej w komputery, tablety i smartfony.


Course image Sieci współpracy Twoje dane Twoja sprawa z TIK (WSDO-6)
Wszyscy

Myśląc nowoczesna szkoła, często myślimy nowe technologie. Nie możemy zapomnieć, że z pojęciem nowe technologie ścisłe łączy się zagadnienie edukacji i bezpieczeństwa danych. Sieć współpracy jest okazją, by poznać przykłady dobrych praktyk. Pokażemy jak ciekawie prezentować zagadnienia związane z bezpieczeństwem podczas zajęć z uczniami. Oferujemy też konsultacje w OEIIZK w ramach programu UODO Twoje dane Twoja sprawa.

Course image Edukacja z QR kodami (WEQR-4)
Wszyscy

Na szkoleniu pokażemy jak tworzyć i odczytywać QR kody. Podamy przykłady zastosowań  w różnych sytuacjach edukacyjnych – podczas lekcji prowadzonych stacjonarnie i online, zajęć prowadzonych w terenie oraz na różnych imprezach edukacyjnych. Pokażemy jak przygotować i przeprowadzić lekcję z wykorzystaniem QR kodów. Omówimy jak stosować do umieszczania w szkole różnych informacji dla uczniów i rodziców.


Course image Prawo autorskie - co warto przekazać uczniom (BPRA-15)
Wszyscy

Elementy prawa autorskiego - korzystanie z cudzych utworów. Dozwolony użytek osobisty, dozwolony użytek do celów edukacyjnych. Prawo do ochrony wizerunku. Wolne licencje - jak poinformować o licencji na wykorzystywany utwór, jak udzielić licencji na swój utwór.

Course image Tworzenie komunikatu graficznego w sieci (WKGS-9)
Wszyscy

Celem szkolenia jest przygotowanie do projektowanie komunikatów medialnych w postaci połączenia  - tekstu i grafiki. Wspólnie będziemy się uczyć jak wspierać ucznia w  uczeniu się przez tworzenie.