Course image Infografiki w szkole (WIWS-11)
Wszyscy

Infografiki oraz kreatywne prezentacje jako nowe metody przekazu wiedzy zdobywają coraz więcej zwolenników. Udział w szkoleniu umożliwi zdobycie umiejętności pracy z tymi nowymi metodami przekazów treści podczas pracy z uczniem. Stworzymy ciekawe formy wizualizacji tematu. Będzie można projektować infografiki dostosowane własnych zajęć. Poznamy metody pracy z grafiką wspomagającą zrozumienie procesu, zjawiska czy nowych teorii w przekazie treści.

Course image ZPE – platforma dla ucznia i nauczyciela (WZPE-2)
Wszyscy

Podczas szkolenia nauczymy się wyszukiwania w bazie Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej gotowych e-materiałów do nauczanego przedmiotu oraz zmodyfikujemy zebrane materiały. Przygotujemy w kreatorze platformy nowe treści, zadania i ćwiczenia. Nauczymy się tworzenia grup, udostępniania im zadań, obserwowania postępów uczniów i wyników ich pracy. 

Course image Quizy w formularzach Google (WGOG-2)
Wszyscy

Podczas szkolenia nauczymy się tworzenia prostych i rozgałęzionych quizów w formularzach Google. W tworzonym quizie wykorzystamy pytania jednokrotnego wyboru, z odpowiedzią wybieraną z listy rozwijanej, pytanie z siatką pól. Nauczymy się wstawiania ilustracji do pytania lub odpowiedzi. Poznamy różne sposoby udostępniania przygotowanego quizu.