Course image Prawo autorskie - co warto przekazać uczniom (BPRA-13)
Wszyscy

Elementy prawa autorskiego - korzystanie z cudzych utworów. Dozwolony użytek osobisty, dozwolony użytek do celów edukacyjnych. Prawo do ochrony wizerunku. Wolne licencje - jak poinformować o licencji na wykorzystywany utwór, jak udzielić licencji na swój utwór.

Course image Prawo autorskie - co warto przekazać uczniom (BPRA-14)
Wszyscy

Elementy prawa autorskiego - korzystanie z cudzych utworów. Dozwolony użytek osobisty, dozwolony użytek do celów edukacyjnych. Prawo do ochrony wizerunku. Wolne licencje - jak poinformować o licencji na wykorzystywany utwór, jak udzielić licencji na swój utwór.

Course image Sieci współpracy Twoje dane Twoja sprawa z TIK (WSDO-5)
Wszyscy

Myśląc nowoczesna szkoła, często myślimy nowe technologie. Nie możemy zapomnieć, że z pojęciem nowe technologie ścisłe łączy się zagadnienie edukacji i bezpieczeństwa danych. Sieć współpracy jest okazją, by poznać przykłady dobrych praktyk. Pokażemy jak ciekawie prezentować zagadnienia związane z bezpieczeństwem podczas zajęć z uczniami. Oferujemy też konsultacje w OEIIZK w ramach programu UODO Twoje dane Twoja sprawa.