Szkolenie jest przeznaczone dla nauczycieli matematyki ze szkół ponadpodstawowych (liceum, technikum).

Głównym celem szkolenia jest zaprezentowanie nauczycielom możliwości oprogramowania GeoGebra działającego online oraz platformy o tej samej nazwie na lekcjach matematyki oraz do samodzielnej pracy ucznia w domu; zapoznanie nauczycieli z możliwościami tworzenia cyfrowych materiałów dla uczniów (zadań, ćwiczeń, krótkich quizów, lekcji) skierowanych do określonych grup uczniów - możliwość zakładania wirtualnych klas na platformie.