Podczas szkolenia poznamy aplikacje: Quizizz, Kahoot, Testportal, Nearpod oraz mniej znane QuizMe i SameQuizy. Nauczymy się tworzenia własnych quizów wykorzystując pytania różnego typu, opublikujemy je i udostępnimy. Pokażemy, jak dołączyć różne aktywności do zespołu w Microsoft Teams, pokażemy tworzenie cyfrowych lekcji i udostępnianie ich uczniom. W trakcie szkolenia będzie można znaleźć aplikację lub platformę, która będzie spełniała potrzeby użytkownika oraz uczniów.