Przykłady dobrych praktyk oraz narzędzi do planowania, wykonania, pokazu projektu edukacyjnego na forum oraz aktywnego zaangażowania publiki. Zalety mobilnej współpracy podczas realizacji zadań projektowych(szybkość, brak barier odległościowych, elastyczność)z różnych przedmiotów na każdym poziomie edukacyjnym. Wykorzystanie bazy darmowych i prostych aplikacji TIK na wszystkich  etapach realizacji projektu w połączeniu z metodologią IBSE.