Podczas szkolenia pokażemy, jak pracować z uczniem zdolnym przygotowującym się do konkursu Logia. Będziemy doskonalić umiejętności programowania w języku Python oraz rozwiązywania problemów w formie algorytmów i ich realizacji komputerowej. Pokażemy operacje wejścia i wyjścia. Rozwiążemy przykładowe zadania konkursowe.