Szkolenie przeznaczone dla nauczycieli informatyki zainteresowanych rozwiązywaniem zadań graficznych w języku Python z wykorzystaniem modułu Turtle. Poznamy podstawowe polecenia sterujące ruchem żółwia. Nauczymy się definiować własne funkcje, stosować kolorowanie, iterację.