Pierwsze kroki związane z tworzeniem i korzystaniem ze zbiorów danych już za nami. Na szkoleniu, będącym kontynuacją szkolenia PSQ1, skupimy się na takich zagadnieniach, jak: operacje na danych z wykorzystaniem wbudowanych funkcji, operacje na zbiorach czy podzapytania. Będziemy rozwiązywać zadania maturalne dedykowane relacyjnym bazom danych. Pracować będziemy w oparciu o SQLite i MSAccess.