Szkolenie dla nauczycieli wszystkich przedmiotów we wszystkich typach szkół oraz wszystkich zainteresowanych wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi edukacyjnych do tworzenia i udostępniania spersonalizowanych, interaktywnych lekcji opartych na gotowych materiałach wideo.