Informacje we współczesnym świecie gromadzone są głównie w elektronicznych zbiorach danych. Tworzenie i korzystanie z takich zbiorów danych to ważne kompetencje. Na szkoleniu przedstawimy podstawowe założenia języka SQL oraz system zarządzania relacyjną bazą danych SQLite.