Szkolenie kierowane jest do nauczycieli tworzących innowacyjne treści, wymianę doświadczeń z innymi nauczycielami aby ułatwić pokazanie własnej pracy w sieci oraz wprowadzanie nowych metod w pracy z uczniem. Podczas zajęć będziemy uczyć się tworzyć  i dokumentować własne postępy w procesie uczenia się i rozwoju. Stworzone w wersji elektronicznej dowody umiejętności i kompetencji, publikowane będą na własnej stronie/blogu.