Podstawą zajęć jest rozwiązywanie problemów algorytmicznych w języku Python, które można wykorzystać na zajęciach z uczniami. Tematyka zajęć będzie dotyczyła zagadnień takich jak: wyszukiwanie elementów zbiorze uporządkowanym i nieuporządkowanym, sortowanie przez proste zliczanie i wybór oraz podstaw dotyczących złożoności obliczeniowej.