Szkolenie online przeznaczone dla nauczycieli wszystkich przedmiotów ze wszystkich typów szkół, przewidziane na 20 godzin pracy online na platformie edukacyjnej (4 tygodnie pracy w sieci),  na którym uczestnicy uczą się tworzenia interaktywnych ćwiczeń i gier na platformie LearningApps.